Adeus Novembro. Olá Dezembro!

Frases: Adeus Novembro. Olá Dezembro!
Frases: Adeus Novembro. Olá Dezembro!

Adeus Novembro. Olá Dezembro!